Mẫu máy thí nghiệm

Máy thí nghiệm ba trong một đầu tiên, kết hợp ba phương thức tạo hạt là kéo dải cắt hạt, tạo hạt trong nước, gió cắt đầu khuôn, thao tác khá linh hoạt, có thể nhanh chóng đạt được kết quả thí nghiệm chính xác. Thể tích nhỏ gọn có thể tiết kiệm không gian, giảm vốn đầu tư thiết bị, là lựa chọn hàng đầu của máy thí nghiệm vật liệu hỗn hợp.