Máy đùn trục vít đơn

Vít đùn có thể được gọi là trái tim của máy đùn nhựa. Máy đùn trục vít đơn của CYKF có thiết kế trục vít độc đáo, mang lại năng suất hiệu quả cao và hoạt động trộn tuyệt vời. Đây là dòng phổ biến nhất trong số tất cả các sản phẩm của CYKF.