Thiết bị phụ tùng

Để đáp ứng nhu cầu của các quy trình chế tạo khác nhau, CYKF khai thác các loại phụ tùng liên quan, từ đổ liệu, ép đùn nóng chảy, cắt hạt cho đến lưu trữ vật liệu, loại nào cũng có, có thể phối hợp tùy theo nhu cầu quy trình chế tạo của khách hàng, khách hàng không phải lo lắng về vấn đề tổng hợp các thiết bị phụ tùng.