Sản phẩm của chúng tôi
01
Máy ép đùn trục vít đơn

Máy ép đùn trục vít đơn

Trục vít có thể gọi là tim của thiết bị đùn ép, máy ép đùn trục vít đơn của CYKF ...

Thêm chi tiết
02
Máy ép đùn trục vít đôi

Máy ép đùn trục vít đôi

Máy ép đùn trục vít đôi của CYKF do khả năng cắt và nóng chảy cao rất vượt trội...

Thêm chi tiết
03
Mẫu máy thí nghiệm

Mẫu máy thí nghiệm

Máy thí nghiệm ba trong một đầu tiên, kết hợp ba phương thức tạo hạt là kéo dải cắt hạt...

Thêm chi tiết
04
Thiết bị phụ tùng

Thiết bị phụ tùng

Để đáp ứng nhu cầu của các quy trình chế tạo khác nhau, CYKF khai thác các loại phụ tùng liên quan,...

Thêm chi tiết