SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
01
Máy đùn trục vít đơn

Máy đùn trục vít đơn

Vít đùn có thể được gọi là trái tim của máy đùn nhựa.

Hơn
02
Máy đùn trục vít đôi

Máy đùn trục vít đôi

Lực cắt vượt trội và khả năng nóng chảy của máy đùn trục vít đôi của chúng tôi ...

Hơn
03
Máy đùn trong phòng thí nghiệm

Máy đùn trong phòng thí nghiệm

Máy đùn phòng thí nghiệm đa chức năng kết hợp tạo viên sợi, dưới nước ...

Hơn
04
Thiết bị phụ trợ

Thiết bị phụ trợ

Để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các mục đích sản xuất, chúng tôi phát triển ...

Hơn