questions

Q1:Nếu sử dụng nhiều loại chất phụ gia trong công thức vật liệu, quý Công ty có năng lực chỉnh hợp các thiết bị phụ tùng có liên quan không?Thêm chi tiết

Q2:Cần phải cung cấp những thông tin cơ bản gì, để quý Công ty đánh giá thiết bị thích hợp?Thêm chi tiết

Q3:Nếu hy vọng dây chuyền ép đùn có thể tự động hóa, quý Công ty có năng lực chỉnh hợp không?Thêm chi tiết

Q4:Thời hạn giao hàng thông thường khoảng bao lâu?Thêm chi tiết

Q5:Nếu không phải là thiết bị ép đùn của quý Công ty, quý Công ty có cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị không?Thêm chi tiết

Q6:Xin hỏi quý Công ty có cung cấp dịch vụ kiểm tra vật liệu không?Thêm chi tiết

Q7:Quý Công ty cung cấp những dịch vụ sau bán hàng nào?Thêm chi tiết

Q8:Tuổi thọ bình quân của máy là bao lâu?Thêm chi tiết

Q9:Có những phương thức tạo hạt nào? Nên chọn lựa như thế nào?Thêm chi tiết

Q10:Xin hỏi nguồn gốc sản xuất của sản phẩm?Thêm chi tiết

Q11:Máy ép đùn của quý Công ty có những loại nào?Thêm chi tiết

Q12:Không gian phòng xưởng của chúng tôi rất hạn chế, quý Công ty có thể lên kế hoạch dây chuyền sản xuất tùy chỉnh không?Thêm chi tiết

Q13:Does the oil inside of the gearbox need to be replaced regularly?Thêm chi tiết

Q14:Do I need to replace all the oil in the gearbox? Or just fill up the reduced part?Thêm chi tiết

Q15:What materials can CYKF's plastic recycling machine process?Thêm chi tiết

Q16:What kind of information should I provide to CYKF if I have recycling requirement?Thêm chi tiết

Q17:Does CYKF provide washing lines?Thêm chi tiết

Q18:Under what circumstances do I need to choose a double section recycling line?Thêm chi tiết

Q19:What plastic recycling projects has CYKF undertaken?Thêm chi tiết

Q20:Does CYKF's plastic recycling machines certified by CE?Thêm chi tiết

Q21:What’s the difference between the plastic recycling series of CK-SF, CK-SFD, CK-SC, and CK-HSD?Thêm chi tiết

Q22:Does CYKF have plastic extruders that especially made for plastic compounds? Does the equipment have any certification?Thêm chi tiết

Q23:According to the type of plastic compounds, the production may require different pelletizing system. What kind of pelletizing system can CYKF provide?Thêm chi tiết