TRƯỚC

Loại thông tin nào cần được cung cấp để đánh giá thiết bị?

share :

Đối với PVC, xin vui lòng cho chúng tôi biết PVC là mềm hoặc cứng.

Đối với vật liệu composite, công thức vật liệu là không cần thiết, nhưng vui lòng cung cấp thông tin về tỷ lệ phần trăm bổ sung, khối lượng riêng, dạng vật liệu và đặc tính vật lý của tất cả các chất phụ gia bạn sử dụng, để chúng tôi có thể thiết kế thiết bị phụ trợ phù hợp cho bạn.

Để tái chế nhựa, vui lòng thông báo cho chúng tôi hình thức, mức độ sạch sẽ, độ ẩm của nhựa tái chế (ví dụ như màng, mảnh, đã rửa hoặc làm sạch). Bất kể bạn sản xuất vật liệu gì, hãy nhớ cho chúng tôi biết thông lượng mong đợi của bạn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu sản xuất của bạn.