questions
Q1:Nếu sử dụng nhiều loại chất phụ gia trong công thức vật liệu, quý Công ty có năng lực chỉnh hợp các thiết bị phụ tùng có liên quan không?Thêm chi tiết Q2:Cần phải cung cấp những thông tin cơ bản gì, để quý Công ty đánh giá thiết bị thích hợp?Thêm chi tiết Q3:Nếu hy vọng dây chuyền ép đùn có thể tự động hóa, quý Công ty có năng lực chỉnh hợp không?Thêm chi tiết Q4:Thời hạn giao hàng thông thường khoảng bao lâu?Thêm chi tiết Q5:Nếu không phải là thiết bị ép đùn của quý Công ty, quý Công ty có cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị không?Thêm chi tiết Q6:Xin hỏi quý Công ty có cung cấp dịch vụ kiểm tra vật liệu không?Thêm chi tiết Q7:Quý Công ty cung cấp những dịch vụ sau bán hàng nào?Thêm chi tiết Q8:Tuổi thọ bình quân của máy là bao lâu?Thêm chi tiết Q9:Có những phương thức tạo hạt nào? Nên chọn lựa như thế nào?Thêm chi tiết Q10:Xin hỏi nguồn gốc sản xuất của sản phẩm?Thêm chi tiết Q11:Máy ép đùn của quý Công ty có những loại nào?Thêm chi tiết Q12:Không gian phòng xưởng của chúng tôi rất hạn chế, quý Công ty có thể lên kế hoạch dây chuyền sản xuất tùy chỉnh không?Thêm chi tiết Q13:Does the oil inside of the gearbox need to be replaced regularly?Thêm chi tiết Q14:Do I need to replace all the oil in the gearbox? Or just fill up the reduced part?Thêm chi tiết