TRƯỚC

CYKF có bao nhiêu loại máy đùn nhựa?

share :
Chúng tôi thiết kế và sản xuất máy đùn trục vít đơn, máy đùn trục vít đôi cùng quay và máy đùn trục vít đôi quay ngược chiều.