Bài trước

Thời hạn giao hàng thông thường khoảng bao lâu?

share :
Khoảng 120 ngày sau khi chốt đơn hàng.