TRƯỚC

Làm thế nào để chọn một phương pháp tạo viên phù hợp cho vật liệu của tôi?

share :
Các phương pháp tạo viên phổ biến mà chúng ta có thể thấy là tạo viên dưới nước, tạo viên mặt chết, tạo viên dạng sợi và tạo viên vòng nước. Việc tạo viên dưới nước đặc biệt dành cho các vật liệu có độ nhớt thấp, dính hoặc khó tạo hình. Khuôn viên khuôn có thể được sử dụng cho PVC hoặc các vật liệu không thể tiếp xúc với nước. Việc tạo viên sợi phù hợp với hầu hết các loại nhựa; tuy nhiên, sự xuất hiện của viên nén không tốt lắm và cần không gian nhà xưởng lớn hơn. Đối với cách tạo viên vòng nước, nó được sử dụng rộng rãi, nhưng nó không thích hợp cho các vật liệu dính, có độ nhớt thấp.