Bài trước

Có những phương thức tạo hạt nào? Nên chọn lựa như thế nào?

share :
Phương thức tạo hạt thường gặp thông thường có tạo hạt trong nước, cắt hạt đầu khuôn, kéo dải cắt hạt và vòng nước cắt hạt. Tạo hạt trong nước đặc biệt thích hợp dùng cho sản xuất vật liệu lưu động thấp, có độ dính và khó tạo hình. Cắt hạt đầu khuôn thích hợp dùng cho sản xuất PVC hoặc vật liệu không được tiếp xúc trực tiếp với nước. Kéo dải cắt hạt thích hợp dùng cho hầu hết các sản xuất vật liệu nhựa, nhưng dây chuyền sản xuất dài hơn, có hạn chế về phạm vi phòng xưởng, và bề ngoài thành phẩm hạt nhựa kém hơn. Vòng nước cắt hạt ứng dụng rộng rãi, nhưng không thích hợp cho vật liệu nhựa nhiệt dẻo có độ dính cao, tính lưu động thấp.