Bài trước

Tuổi thọ bình quân của máy là bao lâu?

share :
Nếu quý vị tuân thủ hướng dẫn thao tác theo sổ tay hướng dẫn và sửa chữa thiết bị, thì sử dụng hàng chục năm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, những linh kiện hoặc bộ phận dễ bị mài mòn thì cần đổi cái mới tùy theo tình hình sử dụng thực tế.