TRƯỚC

Tuổi thọ của thiết bị CYKF là bao nhiêu?

share :
Nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn vận hành của chúng tôi, thiết bị có thể hoạt động trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, đối với các bộ phận dễ bị mài mòn sẽ cần thay thế theo tình trạng thực tế.