Bài trước

Xin hỏi quý Công ty có cung cấp dịch vụ kiểm tra vật liệu không?

share :
Ngoại trừ PVC và phế liệu nhựa thu hồi tái chế không cung cấp ra, chúng tôi có cung cấp dịch vụ kiểm tra vật liệu cho sản xuất vật liệu nhựa thông thường.