inquiry

Máy trộn kiểu nằm

Giới thiệu tóm lược

Máy trộn kiểu nằm thích hợp dùng cho vật liệu hỗn hợp đoạn trước ép đùn nhựa, thích hợp vật liệu hỗn hợp của hai loại chất phụ gia trở lên, đặc biệt là trộn nguyên liệu thể bột và hạt nhựa dễ tạo cầu đỡ hoặc độ dính cao. Nguyên lý làm việc của máy trộn kiểu nằm: Bên trong thân ống kiểu nằm có cài cánh quạt xoay ngược chiều trục đôi, giúp cho vật liệu nhanh chóng trộn đều nhanh hơn, hiệu quả hơn. Mặc dù vật liệu có tỷ trọng, đường kính hạt khác nhau, cánh quạt khuấy đan xen nhanh mãnh liệt, sau đó có thể đạt hiệu quả trộn hỗn hợp rất tốt.