inquiry

Máy cấp liệu kiểu giảm trọng

Giới thiệu tóm lược

Máy cấp liệu liên tục kiểu giảm trọng là một thiết bị tính trọng lượng, cấp liệu liên tục mà không phát sinh vấn đề về chia từng lô đợt. Máy cấp liệu có thể nhận được phản hồi không thay đổi từ bộ cảm biến, đảm bảo mỗi lô đợt vật liệu có lượng chuyền chính xác, giúp tiết kiệm nhân lực.


Máy cấp liệu liên tiếp kiểu giảm trọng của CYKF có hai loại thiết kế trục vít đơn và trục vít đôi, ngoài ra có hình thái máy cấp liệu tính lượng thể lỏng, có thể vận dụng rộng rãi theo nhu cầu nguyên liệu.


Đội ngũ CYKF có kinh nghiệm phong phú trong ép đùn vật liệu nhựa, có thể cung cấp cho khách hàng những kiến nghị hoàn chỉnh, đồng thời chỉnh hợp nguồn sản xuất chế tạo toàn diện, giúp khách hàng tiết kiệm nhiều vốn chi phí, nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp.


Bảng quy cách


Trục vít đơn / đôi